søndag 13. september 2009

Vokterboligen

Oksebotn vokterbolig II er bygd i 1913 etter standardmalen for vokterboliger langs Bergensbanen. Det av samme arkitekt (Paul Due) som tegnet de fleste vokterboligene i høyfjellet, og det var spesielt to hustyper som dominerer. Du finner begge typene i Uksabotn, og når en først begynner å legge merke til det, ser en fort at det er varianter av disse hovedtypene over hele fjellet. De typiske rallarbrakkene går også igjen flere steder, og det minste huset på tunet i Uksabotn er en ombygd variant av en slik brakke.


Den hustypen Oksebotn vokterbolig II er et eksempel på, er relativt lik over hele fjellet.


Den opprinnelige delen av uthuset til vokterbolig II er også svært typisk, men det har fått en liten "utvekst" i bølgeblikk i løpet av årenes gang.


Den andre hovedtypen forkommer både med første etasje i bindingsverk (som i Oksebotn vokterbolig I) og med første etasje i stein. Den siste varianten gir inntrykk av noe urokkelig, og understreker at det ble bygd for tøffe værforhold. Varianten i stein kan studeres for eksempel på Haugastøl, Finse og Fagernut (som er avbildet nedenfor).

Felles for begge hustypene, er at husene er vertikaldelt og inneholder to separate boenheter, slik at det kunne bo to familier i hvert hus.
Hver banevokter hadde ansvaret for å inspisere en viss strekning av banen før hvert eneste tog kunne passere. Med kjennskap til værforholdenen i høyfjellet vinterstid, sier det seg selv at det ikke kunne bli så mange kilometer per mann, og det er derfor man finner såpass mange vokterboliger langs Rallarvegen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar